LSch106-2-st-1796_a-WHC_2942.pngLSch106-2-st-1796_r-WHC_2941.png
LSch106-2-st-1796_a-WHC_2942.pngLSch106-2-st-1796_r-WHC_2941.png

2 Stuiver – Utrecht –1796 – LSch.106 (104)


Voorzijde:

Het munttekens stadsschild tussen twee punten, 3 regelige tekst en jaartal.
·stadsschild· / TRA / IEC / TUM / 1796

Keerzijde:

Gekroond Hollands wapenschild tussen waarde-aanduiding 2S

Bijzonderheid:

De kroonband – ··· – en kabelrand naar links.

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

2 Stuiver of Dubbele stuiver
zilver 575/1000 Ø 19 mm 0,920 / 1,600 g

VzGekroond wapenschild tussen 2S
Kz     Het muntteken stadsschild tussen twee punten. In het veld: TRA / IEC / TUM / jaartal
Rd     kabelrand naar links of naar rechts
Mmt geen
Mt     Stadsschild

Sinds 1672 werden er 2-stuiverstukken geslagen in de diverse provincies. Tijdens de Bataafse Republiek echter alleen geslagen in de Provincie Utrecht.

Van het woord ‘dubbele stuiver’ is het woord ‘dubbeltje’ afgeleid, waarmee ook het 10-centstuk nog werd aangeduid.