LSch.962-2½ gld 1969 haan-HNM-06688aLSch.962-2½ gld-1969-haan-HNM-06687bRdr 1969 haan_a
LSch.962-2½ gld 1969 haan-HNM-06688aLSch.962-2½ gld-1969-haan-HNM-06687bRdr 1969 haan_a

2½ Gulden 1969 haan – LSch.962 (1113)


Voorzijde:

Hoofd naar rechts, onder de hals initiaal W van de medailleur. Omschrift: JULIANA KONINGIN DER NEDERLANDEN ·

Keerzijde:

Gekroond rijkswapen tussen waardeaanduiding G en hoog geplaatst jaartal. Onder het wapen: NEDERLAND

Bijzonderheid:

Deze nikkelen Rijksdaalders zijn 4 mm kleiner dan die van het vorige type. Bij de uitgifte waren zij bij het publiek dan ook niet erg geliefd, omdat ze makkelijk met de Gulden verwisseld zouden kunnen worden. Vele exemplaren werden ter onderscheid aan één zijde voorzien van een sticker, veelal met een reclametekst.

Varianten:

Er bestaan 4 varianten van stempelkoppelingen:

  1. Voorzijde 1 / Keerzijde 1
  2. Voorzijde 1 / Keerzijde 2
  3. Voorzijde 2 / Keerzijde 1
  4. Voorzijde 2 / Keerzijde 2 (= afgebeelde foto)

Vz 1: (als rijksdaalder 1969 vis): - De neus wijst naar ruimte tussen E en R van NEDERLANDEN. - Het verticale been van de L van JULIANA staat tegenover een parel. - Het rechterbeen van de eerste N van KONINGIN staat tegenover ruimte tussen twee parels. - Van NEDERLANDEN staat de A dichtbij de N en de R precies tussen de E en L.

Vz 2: De neus wijst naar linkerzijde van de R van NEDERLANDEN. - Het verticale been van de L van JULIANA staat tegenover een ruimte tussen twee parels. - Het rechterbeen van de eerste N van KONINGIN staat tegenover een parel. - Van NEDERLANDEN staat de A verder van de N en de R dichter bij de E dan bij de L.

Kz 1: (als rijksdaalder 1969 vis): - Het kruis op de kroon staat tegenover een parel. - Het verticale been van de R van NEDERLAND staat tegenover een parel. - Onder de R van NEDERLAND 4 parels. - De parelrand bestaat uit 116 parels.

Kz 2: - Het kruis op de kroon staat tegenover ruimte tussen twee parels. - Het verticale been van de R van NEDERLAND staat tegenover ruimte tussen 2 parels. - Onder de R van NEDERLAND 5 parels. - De parelrand bestaat uit 123 parels.

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

LSch:
962
Sch:
1113
Jaartal:
1969
Type:
Type II B
Materiaal:
nikkel
Streefgewicht:
10 g
Diameter:
29 mm
Rand:
★ GOD ★ ZIJ ★ MET ★ ONS
Muntteken:
mercuriusstaf
Muntmeesterteken:
haan
Medailleur:
Prof. L.O. Wenckebach
Slagaantal:
15.600.000

2½ Gulden of Rijksdaalder, algemene omschrijving
Zilver: gehalte 720/1000; netto/bruto gewicht 10.8 / 15 g. Diameter 33 mm
Nikkel: Gewicht 10 g. Diameter 29 mm

Type I: Zilveren uitvoering met mmt vis.

Type II A: Nikkelen uitvoering met mmt vis

Type II B: Nikkelen uitvoering met mmt haan

Type II C: Nikkelen uitvoering met mmt haan met ster

Type III: Unie van Utrecht 1579 met andere keerzijde. Nikkelen uitvoering met mmt haan.

Krachtens de wet van 29 juni 1972, staatblad 347 werden de zilveren rijksdaalders per 1 januari 1973 buiten omloop gesteld. Tot 1 januari 1977 zijn 17.834.317 stuks ingeleverd van de in totaal 46.800.000 geslagen exemplaren! Bij de zilverhausse in 1979/1980 zijn echter veel exemplaren in de smeltkroes verdwenen.