10 Cent 1849 – LSch.414 (535)


Voorzijde:

Hoofd naar links, op de halsafsnede de naam van de graveur SCHOUBERG inwaarts. Omschrift: WILLEM II KONINGDER NED . G . H .V . L .

Keerzijde:

Binnen twee samengebonden eikentakken: 10 / CENTS / jaartal

Varianten:

LSch.414a (535a): zonder punt achter het jaartal. R1
LSch.414b (535b/d): de 9 hoger, soms schuiner dan de andere cijfers
LSch.414c (535c/d): de 9 lager, soms schuiner dan de andere cijfers

Vorige
Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓