Het is alweer 130 jaar geleden dat in 1886 de Zuiderzeevereniging werd opgericht om te onderzoeken of drooglegging van de Zuiderzee haalbaar was.

Dit was op zich geen nieuw idee want in de 17e eeuw werd een dergelijk idee al geopperd door Hendric Stevin, zoon van Simon Stevin.
Uiteindelijk ontstond in 1891 een eerste concept voor de uitvoering hiervan door ingenieur en waterbouwkundige Cornelis Lely. Het plan was natuurlijk kostbaar en ambitieus en werd uit financiële overwegingen door de regering in de ijskast gezet. Echter na de watersnoodramp in 1916 en de hongersnood in 1918 werd het plan nieuw leven ingeblazen omdat het bescherming tegen overstromingen bood en er zo meer landbouwgrond zou ontstaan voor graanproductie.

herdenking

De afsluitdijk met een lengte van 32.5 km tussen Noord Holland en Friesland werd in 1932 dan ook een feit.

De keerzijde was echter dat de visserij op de Zuiderzee (een bloeiende bedrijfstak) daarmee uiteindelijk ten dode opgeschreven was. Protesten van de Zuiderzee-vissers tegen de afsluiting en inpoldering konden dan ook niet uitblijven!
De Harderwijkse vissersvloot bestond ooit uit 170 botters en werd al gauw het centrum van de protesten onder de bezielende leiding van Eibert den Herder.

Vredesduif

Toen uiteindelijk bleek dat de protesten geen succes opleverden besloot Eibert den Herder zich op het toerisme te werpen. Hij richtte de bootdienst ‘Holland-Veluwe lijn’ van Amsterdam naar Harderwijk op en droeg zijn ambities voor toerisme op zijn zonen over. Zo ontstonden ook de rondvaarten op het IJsselmeer.
Om de toeristen op de Veluwe te amuseren en daarmee dus ook meer te kunnen verdienen, werd er een stuk strand opgespoten in Harderwijk. Uiteindelijk richtte de familie den Herder ook het Dolfinarium op.

Maastricht

Ook de Deltawerken hebben veel internationale aandacht opgeleverd bij de Nederlandse strijd tegen het water. Het idee hiervoor ontstond na de watersnoodramp in 1953 in Zeeland met het doel om de kustlijn korter te maken en op die manier een bescherming te bieden tegen hoogwater van de zee. 
Het uiteindelijke resultaat is door de American Society of Civil Engineers tot een van de zeven moderne wereldwonderen verklaard!


1958. Deltaplan

boek
boek

Vz. 5 symmetrisch geplaatste en gestileerde dijkwerkers, van wie de middelste gekleed is in een lange jas en een zuid-wester.

Kz. gestileerde kale stam achter korenaar. Stralende zon boven water, met 2 naar links vliegende vogels.