LSch.263-3-gld-1822B-piedfort_r.pngLSch.263-3-gld-1822B-piedfort_a.pngLSch.263-3-gld-1822B-piedfort_r1 (1).pngLSch.263a-3-gld-1822-B-av_ajpg.jpgLSch.263a-3-gld-1822-B-av_r.jpg
LSch.263-3-gld-1822B-piedfort_r.pngLSch.263-3-gld-1822B-piedfort_a.pngLSch.263-3-gld-1822B-piedfort_r1 (1).pngLSch.263a-3-gld-1822-B-av_ajpg.jpgLSch.263a-3-gld-1822-B-av_r.jpg

3 Gld 1822 B – LSch.263 (254)


Voorzijde:

Hoofd naar rechts, op de halsafsnede inwaarts de naam van graveur MICHAUT daaronder zijn graveursteken: Romeinse lamp en anker. Omschrift: WILLEM KONING DER NED . G . H . V . L .

Keerzijde:

Gekroond Nederlands wapen tussen waardeaanduiding 3 G het jaartal boven de kroon tussen punten. Omschrift: MUNT VAN HET KONINGRYK DER NEDERLANDEN

Bijzonderheid:

Zilveren piedfort op dubbele zwaarte van ± 65 gram. In het randschrift ZIJ in plaats van ZY en met ingestempelde mercuriusstaf. Ferrariteit.

Zie ook onder de rubriek: Informatie → Afwijkende muntslag → Ferrari / Ferrariteiten

Varianten:

LSch.263a (254a): Uitvoering in goud van ± 56 gram (900/1000). In het randschrift ZIJ in plaats van ZY en met ingestempelde mercuriusstaf. Slechts 2 stuks geslagen. Ferrariteit. Collectie Coenen. R4.

LSch.263b (254b): Afslag in koper. R4.

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

Deze munt is in 1905 in opdracht van mijn overgrootvader Jacob Schulman speciaal geslagen voor Ferrari door muntmeester van den Wall Bake met hiervoor opnieuw vervaardigde stempels. Deze bestelling wat betreft Willem I was: 3 Gulden 1822 B, Rijksdaalder 1840 en 1 Gulden 1820 in goud en dezelfde munten ook in zilveren piedforts. Daarom is op de rand ook een mercuriusstaf ingeslagen en is in het randschrift gezien de nieuwe spelling van 1901 de letter IJ in plaats van Y gebruikt.

Hieronder kunt u enkele unieke documenten inzien uit ons familie archief:

  1. Het opdracht document van Jacob Schulman aan muntmeester van den Wall Bake
  2. Het ontvangstbewijs van betaling
vdWallBake Nota_a.jpg

vdWallBake Nota_r.jpg

vdWallBake Kwitantie_a.jpg