• Munten & Penningen

Koning Willem I 1813-1840

GOUDEN DUKAAT

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Benieuwd naar een tabel van alle exemplaren uit deze periode? Klik hier...

HANDBOEK

Bataafse Republiek
Lodewijk Napoleon
Napoleon I
Koning Willem I
10 Gulden of Gouden Tientje
5 gulden of gouden vijfje
Gouden Dukaat
AV Dukaat 1814 – LSch.215 (200)
AV Dukaat 1815 – LSch.216 (201)
AV Dukaat 1815 – LSch.217 (202)
AV Dukaat 1816 – LSch.218 (203)
AV Dukaat z.j. Ontwerp Æ – LSch.219 (233)
AV Dukaat 1817 – LSch.220 (204)
AV Dukaat 1818 – LSch.221 (205)
AV Dukaat 1819 - LSch.222 (206)
AV Dukaat 1820 – LSch.223 (207)
AV Dukaat 1821 – LSch.224 (208)
AV Dukaat 1822 – LSch.225 (209)
AV Dukaat 1825 – LSch.226 (210)
AV Dukaat 1827 – LSch.227 (211)
AV Dukaat 1828 – LSch.228 (212)
AV Dukaat 1829 – LSch.229 (213)
AV Dukaat 1830 – LSch.230 (214)
AV Dukaat 1831 – LSch.231 (215)
AV Dukaat 1832 – LSch.232 (216)
AV Dukaat 1833 – LSch.233 (217)
AV Dukaat 1834 – LSch.234 (218)
AV Dukaat 1835 – LSch.235 (219)
AV Dukaat 1836 – LSch.236 (220)
AV Dukaat 1837 – LSch.237 (221)
AV Dukaat 1838 – LSch.238 (222)
AV Dukaat 1839 – LSch.239 (223)
AV Dukaat 1840 – LSch.240 (224)
AV Dukaat 1840 – LSch.241 (225)
AV Dukaat 1824 B – LSch.242 (226)
AV Dukaat 1825 B – LSch.243 (227)
AV Dukaat 1827 B – LSch.244 (228)
AV Dukaat 1828 B – LSch.245 (229)
AV Dukaat 1829 B – LSch.246 (230)
AV Dukaat 1830 B – LSch.247 (231)
AV Dukaat 1831 – LSch.248 (232)
Zilveren Dukaat
3 Gulden
2½ Gulden
1 Gulden
½ Gulden
25 Cent of Kwartje
10 Cent of Dubbeltje
5 Cent of Stuiver
1 Cent
½ Cent
Afscheiding België
Koning Willem II
Koning Willem III
Koningin Wilhelmina
Koningin Juliana
Concordance
Historische overzichten
Wetten en besluiten
Munttekens en Muntmeestertekens
Ontstaan van het Handboek
Gebruikte termen en symbolen
Informatie over nummering
Gouden Dukaat 1814 – LSch.215 (200)
Gouden Dukaat 1815 – LSch.216 (201)
Gouden Dukaat 1815 – LSch.217 (202)
Gouden Dukaat 1816 – LSch.218 (203)
Gouden Dukaat z.j. Ontwerp Æ – LSch.219 (233)
Gouden Dukaat 1817 – LSch.220 (204)
Gouden Dukaat 1818 – LSch.221 (205)
Gouden Dukaat 1819 – LSch.222 (206)
Gouden Dukaat 1820 – LSch.223 (207)
Gouden Dukaat 1821 – LSch.224 (208)
Gouden Dukaat 1822 – LSch.225 (209)
Gouden Dukaat 1825 – LSch.226 (210)
Gouden Dukaat 1827 – LSch.227 (211)
Gouden Dukaat 1828 – LSch.228 (212)
Gouden Dukaat 1829 – LSch.229 (213)
Gouden Dukaat 1830 – LSch.230 (214)
Gouden Dukaat 1831 – LSch.231 (215)
Gouden Dukaat 1832 – LSch.232 (216)
Gouden Dukaat 1833 – LSch.233 (217)
Gouden Dukaat 1834 – LSch.234 (218)
Gouden Dukaat 1835 – LSch.235 (219)
Gouden Dukaat 1836 – LSch.236 (220)
Gouden Dukaat 1837 – LSch.237 (221)
Gouden Dukaat 1838 – LSch.238 (222)
Gouden Dukaat 1839 – LSch.239 (223)
Gouden Dukaat 1840 – LSch.240 (224)
Gouden Dukaat 1840 – LSch.241 (225)
Gouden Dukaat 1824 B – LSch.242 (226)
Gouden Dukaat 1825 B – LSch.243 (227)
Gouden Dukaat 1827 B – LSch.244 (228)
Gouden Dukaat 1828 B – LSch.245 (229)
Gouden Dukaat 1829 B – LSch.246 (230)
Gouden Dukaat 1830 B – LSch.247 (231)
Gouden Dukaat 1831 – LSch.248 (232)