Koning Willem I 1813-1840

GOUDEN DUKAAT

Het handboek van de Nederlandse munten van 1795 - 2001

Benieuwd naar een tabel van alle exemplaren uit deze periode? Klik hier...

Handboek - Naslagwerk

Bataafse Republiek
Lodewijk Napoleon
Napoleon I
Koning Willem I
10 Gulden of Gouden Tientje
5 gulden of gouden vijfje
Gouden Dukaat
AV Dukaat 1814 – LSch.215 (200)
AV Dukaat 1815 – LSch.216 (201)
AV Dukaat 1815 – LSch.217 (202)
AV Dukaat 1816 – LSch.218 (203)
AV Dukaat z.j. Ontwerp Æ – LSch.219 (233)
AV Dukaat 1817 – LSch.220 (204)
AV Dukaat 1818 – LSch.221 (205)
AV Dukaat 1819 - LSch.222 (206)
AV Dukaat 1820 – LSch.223 (207)
AV Dukaat 1821 – LSch.224 (208)
AV Dukaat 1822 – LSch.225 (209)
AV Dukaat 1825 – LSch.226 (210)
AV Dukaat 1827 – LSch.227 (211)
AV Dukaat 1828 – LSch.228 (212)
AV Dukaat 1829 – LSch.229 (213)
AV Dukaat 1830 – LSch.230 (214)
AV Dukaat 1831 – LSch.231 (215)
AV Dukaat 1832 – LSch.232 (216)
AV Dukaat 1833 – LSch.233 (217)
AV Dukaat 1834 – LSch.234 (218)
AV Dukaat 1835 – LSch.235 (219)
AV Dukaat 1836 – LSch.236 (220)
AV Dukaat 1837 – LSch.237 (221)
AV Dukaat 1838 – LSch.238 (222)
AV Dukaat 1839 – LSch.239 (223)
AV Dukaat 1840 – LSch.240 (224)
AV Dukaat 1840 – LSch.241 (225)
AV Dukaat 1824 B – LSch.242 (226)
AV Dukaat 1825 B – LSch.243 (227)
AV Dukaat 1827 B – LSch.244 (228)
AV Dukaat 1828 B – LSch.245 (229)
AV Dukaat 1829 B – LSch.246 (230)
AV Dukaat 1830 B – LSch.247 (231)
AV Dukaat 1831 – LSch.248 (232)
Zilveren Dukaat
3 Gulden
2½ Gulden
1 Gulden
½ Gulden
25 Cent of Kwartje
10 Cent of Dubbeltje
5 Cent of Stuiver
1 Cent
½ Cent
Afscheiding België
Huismunten
Koning Willem II
Koning Willem III
Koningin Wilhelmina
Koningin Juliana
Koningin Beatrix
Concordance - Index
Historische overzichten per vorst
Wetten en besluiten
Munttekens en Muntmeestertekens
Ontstaan van het Handboek
Gebruikte termen en symbolen
Nummering in het Handboek
Gouden Dukaat 1814 – LSch.215 (200)
Gouden Dukaat 1815 – LSch.216 (201)
Gouden Dukaat 1815 – LSch.217 (202)
Gouden Dukaat 1816 – LSch.218 (203)
Gouden Dukaat z.j. Ontwerp Æ – LSch.219 (233)
Gouden Dukaat 1817 – LSch.220 (204)
Gouden Dukaat 1818 – LSch.221 (205)
Gouden Dukaat 1819 – LSch.222 (206)
Gouden Dukaat 1820 – LSch.223 (207)
Gouden Dukaat 1821 – LSch.224 (208)
Gouden Dukaat 1822 – LSch.225 (209)
Gouden Dukaat 1825 – LSch.226 (210)
Gouden Dukaat 1827 – LSch.227 (211)
Gouden Dukaat 1828 – LSch.228 (212)
Gouden Dukaat 1829 – LSch.229 (213)
Gouden Dukaat 1830 – LSch.230 (214)
Gouden Dukaat 1831 – LSch.231 (215)
Gouden Dukaat 1832 – LSch.232 (216)
Gouden Dukaat 1833 – LSch.233 (217)
Gouden Dukaat 1834 – LSch.234 (218)
Gouden Dukaat 1835 – LSch.235 (219)
Gouden Dukaat 1836 – LSch.236 (220)
Gouden Dukaat 1837 – LSch.237 (221)
Gouden Dukaat 1838 – LSch.238 (222)
Gouden Dukaat 1839 – LSch.239 (223)
Gouden Dukaat 1840 – LSch.240 (224)
Gouden Dukaat 1840 – LSch.241 (225)
Gouden Dukaat 1824 B – LSch.242 (226)
Gouden Dukaat 1825 B – LSch.243 (227)
Gouden Dukaat 1827 B – LSch.244 (228)
Gouden Dukaat 1828 B – LSch.245 (229)
Gouden Dukaat 1829 B – LSch.246 (230)
Gouden Dukaat 1830 B – LSch.247 (231)
Gouden Dukaat 1831 – LSch.248 (232)