AV Dukaat 1829 – LSch.229 (213)


Voorzijde:

Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen het jaartal. Omschrift: mercuriusstaf CONCORDIA RESPARVAE CRESCUNT . fakkel

Keerzijde:

Binnen versierde rand tekst in 4 regels: MO . AUR . / REG . BELGII / AD LEGEM / IMPERII .

Variant:

LSch.229a (213*): Russische slag. Slagaantal ca 150.000
LSch.229b (213a): 1829 over 1828. R1

Vorige Volgende
Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

Koning Willem I

10 Gulden of Gouden Tientje
5 gulden of gouden vijfje
Gouden Dukaat
AV Dukaat 1814 – LSch.215 (200)
AV Dukaat 1815 – LSch.216 (201)
AV Dukaat 1815 – LSch.217 (202)
AV Dukaat 1816 – LSch.218 (203)
AV Dukaat z.j. Ontwerp Æ – LSch.219 (233)
AV Dukaat 1817 – LSch.220 (204)
AV Dukaat 1818 – LSch.221 (205)
AV Dukaat 1819 - LSch.222 (206)
AV Dukaat 1820 – LSch.223 (207)
AV Dukaat 1821 – LSch.224 (208)
AV Dukaat 1822 – LSch.225 (209)
AV Dukaat 1825 – LSch.226 (210)
AV Dukaat 1827 – LSch.227 (211)
AV Dukaat 1828 – LSch.228 (212)
AV Dukaat 1829 – LSch.229 (213)
AV Dukaat 1830 – LSch.230 (214)
AV Dukaat 1831 – LSch.231 (215)
AV Dukaat 1832 – LSch.232 (216)
AV Dukaat 1833 – LSch.233 (217)
AV Dukaat 1834 – LSch.234 (218)
AV Dukaat 1835 – LSch.235 (219)
AV Dukaat 1836 – LSch.236 (220)
AV Dukaat 1837 – LSch.237 (221)
AV Dukaat 1838 – LSch.238 (222)
AV Dukaat 1839 – LSch.239 (223)
AV Dukaat 1840 – LSch.240 (224)
AV Dukaat 1840 – LSch.241 (225)
AV Dukaat 1824 B – LSch.242 (226)
AV Dukaat 1825 B – LSch.243 (227)
AV Dukaat 1827 B – LSch.244 (228)
AV Dukaat 1828 B – LSch.245 (229)
AV Dukaat 1829 B – LSch.246 (230)
AV Dukaat 1830 B – LSch.247 (231)
AV Dukaat 1831 – LSch.248 (232)
Zilveren Dukaat
3 Gulden
2½ Gulden
1 Gulden
½ Gulden
25 Cent of Kwartje
10 Cent of Dubbeltje
5 Cent of Stuiver
1 Cent
½ Cent
Afscheiding België
Huismunten

Bataafse Republiek

Lodewijk Napoleon

Napoleon I

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Koningin Wilhelmina

Koningin Juliana

Koningin Beatrix

Concordance - Index

Historische overzichten per vorst

Wetten en besluiten

Munttekens en Muntmeestertekens

Ontstaan van het Handboek

Gebruikte termen en symbolen

Nummering in het Handboek

LSch:
229
Sch:
(213)
Jaartal:
1829
Type:
Type II B
Materiaal:
Goud
Gehalte:
983/1000
Streefgewicht:
3,494 g
Diameter:
ca 20,5 / 21 mm
Rand:
Kabelrand
Muntteken:
Mercuriusstaf
Muntmeesterteken:
Fakkel
Medailleur:
D. van der Kellen jr.
Slagaantal:
1.153.200

Koning Willem I

10 Gulden of Gouden Tientje
5 gulden of gouden vijfje
Gouden Dukaat
AV Dukaat 1814 – LSch.215 (200)
AV Dukaat 1815 – LSch.216 (201)
AV Dukaat 1815 – LSch.217 (202)
AV Dukaat 1816 – LSch.218 (203)
AV Dukaat z.j. Ontwerp Æ – LSch.219 (233)
AV Dukaat 1817 – LSch.220 (204)
AV Dukaat 1818 – LSch.221 (205)
AV Dukaat 1819 - LSch.222 (206)
AV Dukaat 1820 – LSch.223 (207)
AV Dukaat 1821 – LSch.224 (208)
AV Dukaat 1822 – LSch.225 (209)
AV Dukaat 1825 – LSch.226 (210)
AV Dukaat 1827 – LSch.227 (211)
AV Dukaat 1828 – LSch.228 (212)
AV Dukaat 1829 – LSch.229 (213)
AV Dukaat 1830 – LSch.230 (214)
AV Dukaat 1831 – LSch.231 (215)
AV Dukaat 1832 – LSch.232 (216)
AV Dukaat 1833 – LSch.233 (217)
AV Dukaat 1834 – LSch.234 (218)
AV Dukaat 1835 – LSch.235 (219)
AV Dukaat 1836 – LSch.236 (220)
AV Dukaat 1837 – LSch.237 (221)
AV Dukaat 1838 – LSch.238 (222)
AV Dukaat 1839 – LSch.239 (223)
AV Dukaat 1840 – LSch.240 (224)
AV Dukaat 1840 – LSch.241 (225)
AV Dukaat 1824 B – LSch.242 (226)
AV Dukaat 1825 B – LSch.243 (227)
AV Dukaat 1827 B – LSch.244 (228)
AV Dukaat 1828 B – LSch.245 (229)
AV Dukaat 1829 B – LSch.246 (230)
AV Dukaat 1830 B – LSch.247 (231)
AV Dukaat 1831 – LSch.248 (232)
Zilveren Dukaat
3 Gulden
2½ Gulden
1 Gulden
½ Gulden
25 Cent of Kwartje
10 Cent of Dubbeltje
5 Cent of Stuiver
1 Cent
½ Cent
Afscheiding België
Huismunten

Bataafse Republiek

Lodewijk Napoleon

Napoleon I

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Koningin Wilhelmina

Koningin Juliana

Koningin Beatrix

Concordance - Index

Historische overzichten per vorst

Wetten en besluiten

Munttekens en Muntmeestertekens

Ontstaan van het Handboek

Gebruikte termen en symbolen

Nummering in het Handboek

Type I A algemene omschrijving:

Provinciaal type te Utrecht geslagen
mmt: geen
mt: stadsschild

Deze Dukaat (LSch.215 t/m LSch.217), geslagen volgens het Besluit van 19 januari 1814, nr. 59 en nog volgens het oude provinciale type, is voornamelijk aangemaakt ten behoeve van de Russische troepen, die toen in ons land aanwezig waren (zie Besier op citaat blz. 4). Hoewel er een groot aantal van geslagen is, zijn ze toch nogal schaars, omdat ze mee teruggenomen zijn naar Rusland. De stempels zijn gesneden door D. van der Kellen sr. met gebruikmaking van een gebroken stempel van H. Lageman. De nummers 230 en 231 zijn nog geslagen onder muntmeester G.J.L. Du Marchie Sarvaas,de nummers 232, 233 e.v. reeds onder de nieuwe muntmeester Y.D.C. Suermondt

Type I B algemene omschrijving:

Provinciaal type te Utrecht geslagen
mmt: klaverblad
mt: stadsschild

Type II A algemene omschrijving:

Vz. Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen het jaartal. Omschrift: mercuriusstaf CONCORDIA RESPARVAE CRESCUNT . helmteken.
Kz. Binnen versierde rand tekst in 4 regels: MO . AUR . / REG . BELGII / AD LEGEM / IMPERII .

mmt: helmteken
mt: mercuriusstaf

Deze dukaten van het nieuwe type, waarvan de waarde destijds ƒ 5,25 bedroeg, zijn geslagen volgens de Wet van 28 september 1816. In verband met de verwijzing naar het nieuw opgerichte koninkrijk werd de tekst op voor– en keerzijde aangepast terwijl ook de tekening iets gemoderniseerd werd.

Er bestaan verscheidene variëteiten met onder andere: het jaartal hoger, lager of schuiner geplaatst; de mercuriusstaf met drie uiteinden of met één uiteinde.

Type II B algemene omschrijving:

mmt: fakkel
mt: mercuriusstaf

Type II C algemene omschrijving:

Te Utrecht geslagen
mmt: lelie
mt: mercuriusstaf
Iets gewijzigde tekening, kleiner jaartal en grotere diameter van 21.5 mm

Type II D algemene omschrijving:

Te Brussel geslagen
mmt: palmtak
mt: B

Van deze Brusselse Dukaten bestaan moderne vervalsingen. Opvallende afwijkingen zijn: slechte vorm van het palmtakje (recht stokje met zijtakjes) en onregelmatige letters op de keerzijde, soms met c in plaats van g in belg, een glimmende kleur enz.

Type II E algemene omschrijving:

Te Warschau geslagen
mmt: fakkel
mt: Poolse adelaar

Eigenlijk is dit geen Nederlandse munt. Ze zijn gedurende de oorlog tussen Polen en Rusland te Warschau geslagen als getrouwe nabootsing van de Nederlandse stukken, dus ook met het muntmeesterteken fakkel, die zich alleen van de Nederlandse onderscheiden door het muntteken Poolse adelaar in plaats van de mercuriusstaf. De keerzijde is van iets grovere tekening. Deze Dukaten dienden ter dekking van de schuld der Russische regering tengevolge van de Poolse Opstand aan de bank te Warschau. Er zijn van deze Dukaten voor 467.071 Roebel en 4½ Kopeke geslagen. Zie het artikel door A. Schulman JMP 1932, blz. 214 ev.

Koning Willem I

10 Gulden of Gouden Tientje
5 gulden of gouden vijfje
Gouden Dukaat
AV Dukaat 1814 – LSch.215 (200)
AV Dukaat 1815 – LSch.216 (201)
AV Dukaat 1815 – LSch.217 (202)
AV Dukaat 1816 – LSch.218 (203)
AV Dukaat z.j. Ontwerp Æ – LSch.219 (233)
AV Dukaat 1817 – LSch.220 (204)
AV Dukaat 1818 – LSch.221 (205)
AV Dukaat 1819 - LSch.222 (206)
AV Dukaat 1820 – LSch.223 (207)
AV Dukaat 1821 – LSch.224 (208)
AV Dukaat 1822 – LSch.225 (209)
AV Dukaat 1825 – LSch.226 (210)
AV Dukaat 1827 – LSch.227 (211)
AV Dukaat 1828 – LSch.228 (212)
AV Dukaat 1829 – LSch.229 (213)
AV Dukaat 1830 – LSch.230 (214)
AV Dukaat 1831 – LSch.231 (215)
AV Dukaat 1832 – LSch.232 (216)
AV Dukaat 1833 – LSch.233 (217)
AV Dukaat 1834 – LSch.234 (218)
AV Dukaat 1835 – LSch.235 (219)
AV Dukaat 1836 – LSch.236 (220)
AV Dukaat 1837 – LSch.237 (221)
AV Dukaat 1838 – LSch.238 (222)
AV Dukaat 1839 – LSch.239 (223)
AV Dukaat 1840 – LSch.240 (224)
AV Dukaat 1840 – LSch.241 (225)
AV Dukaat 1824 B – LSch.242 (226)
AV Dukaat 1825 B – LSch.243 (227)
AV Dukaat 1827 B – LSch.244 (228)
AV Dukaat 1828 B – LSch.245 (229)
AV Dukaat 1829 B – LSch.246 (230)
AV Dukaat 1830 B – LSch.247 (231)
AV Dukaat 1831 – LSch.248 (232)
Zilveren Dukaat
3 Gulden
2½ Gulden
1 Gulden
½ Gulden
25 Cent of Kwartje
10 Cent of Dubbeltje
5 Cent of Stuiver
1 Cent
½ Cent
Afscheiding België
Huismunten

Bataafse Republiek

Lodewijk Napoleon

Napoleon I

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Koningin Wilhelmina

Koningin Juliana

Koningin Beatrix

Concordance - Index

Historische overzichten per vorst

Wetten en besluiten

Munttekens en Muntmeestertekens

Ontstaan van het Handboek

Gebruikte termen en symbolen

Nummering in het Handboek

Een aantal Dukaten zijn niet op ‘s Rijks Munt geslagen maar wegens de grote vraag door de handel hoofdzakelijk in Rusland aangemunt in St. Petersburg. Zo zijn daar Dukaten geslagen met de jaartallen 1818, 1827, 1828, 1829, 1831, 1833, 1836, 1839, 1840, 1841 en 1849 die ook op ‘s Rijks Munt geslagen zijn, zodat van zeldzamere jaartallen er verscheidene toch nog bij verzamelaars voorkomen. Ook zijn er jaartallen bij, die in het geheel niet in Nederland geslagen zijn o.a. 1830, 1832, 1834, 1835, 1837, 1838, 1840 en 1841 (mmt. fakkel).

Over de slagaantallen is uiteraard niets met zekerheid bekend, de vermelde aantallen zijn afgerond. Voor de kenmerken van deze in het buitenland geslagen ‘valse munten’ zie het artikel ‘Valse Nederlandse Dukaten’ door A. van der Wiel, JMP 1952 blz. 41 ev. en JMP 1956 blz 58 ev.; Algemeen verslag van het muntcollege over het jaar 1867; R. Kooij in De Muntkoerier 1993, nr. 7.

De Russische exemplaren van de dukaten zijn o.a. duidelijk herkenbaar aan de keerzijde door de stand van de letter L van BELGII boven de G van LEGEM.

Utrecht-Rus.png

Koning Willem I

10 Gulden of Gouden Tientje
5 gulden of gouden vijfje
Gouden Dukaat
AV Dukaat 1814 – LSch.215 (200)
AV Dukaat 1815 – LSch.216 (201)
AV Dukaat 1815 – LSch.217 (202)
AV Dukaat 1816 – LSch.218 (203)
AV Dukaat z.j. Ontwerp Æ – LSch.219 (233)
AV Dukaat 1817 – LSch.220 (204)
AV Dukaat 1818 – LSch.221 (205)
AV Dukaat 1819 - LSch.222 (206)
AV Dukaat 1820 – LSch.223 (207)
AV Dukaat 1821 – LSch.224 (208)
AV Dukaat 1822 – LSch.225 (209)
AV Dukaat 1825 – LSch.226 (210)
AV Dukaat 1827 – LSch.227 (211)
AV Dukaat 1828 – LSch.228 (212)
AV Dukaat 1829 – LSch.229 (213)
AV Dukaat 1830 – LSch.230 (214)
AV Dukaat 1831 – LSch.231 (215)
AV Dukaat 1832 – LSch.232 (216)
AV Dukaat 1833 – LSch.233 (217)
AV Dukaat 1834 – LSch.234 (218)
AV Dukaat 1835 – LSch.235 (219)
AV Dukaat 1836 – LSch.236 (220)
AV Dukaat 1837 – LSch.237 (221)
AV Dukaat 1838 – LSch.238 (222)
AV Dukaat 1839 – LSch.239 (223)
AV Dukaat 1840 – LSch.240 (224)
AV Dukaat 1840 – LSch.241 (225)
AV Dukaat 1824 B – LSch.242 (226)
AV Dukaat 1825 B – LSch.243 (227)
AV Dukaat 1827 B – LSch.244 (228)
AV Dukaat 1828 B – LSch.245 (229)
AV Dukaat 1829 B – LSch.246 (230)
AV Dukaat 1830 B – LSch.247 (231)
AV Dukaat 1831 – LSch.248 (232)
Zilveren Dukaat
3 Gulden
2½ Gulden
1 Gulden
½ Gulden
25 Cent of Kwartje
10 Cent of Dubbeltje
5 Cent of Stuiver
1 Cent
½ Cent
Afscheiding België
Huismunten

Bataafse Republiek

Lodewijk Napoleon

Napoleon I

Koning Willem I

Koning Willem II

Koning Willem III

Koningin Wilhelmina

Koningin Juliana

Koningin Beatrix

Concordance - Index

Historische overzichten per vorst

Wetten en besluiten

Munttekens en Muntmeestertekens

Ontstaan van het Handboek

Gebruikte termen en symbolen

Nummering in het Handboek

De slagaantallen onder Koning Willem I zijn op twee manieren berekend:

Luitenant-kolonel A. van der Wiel (1898-1956) heeft een overzicht gemaakt van de slagaantallen uitgaande van het streefgewicht van de munt. Marcel v.d. Beek heeft een berekening in zijn boek weergegeven op basis van het gemiddeld gewicht zoals vastgesteld bij de muntbusopeningen t/m 1829.

Dit levert in de praktijk verschillende getallen op. Wij hebben bij de Nederlandse Gouden Dukaten t/m 1829 de slagaantallen verwerkt uit:

De muntslag ten tijde van Koning Willem I door Marcel van der Beek, Utrecht 1997