LSch.503§-½ gulden 1853_aLSch.503§-½ gulden 1853_rLSch.503a-½ gld 1853-194.-0131_a.jpgLSch.503a-½ gld 1853-194.-0131b_r.jpg
LSch.503§-½ gulden 1853_aLSch.503§-½ gulden 1853_rLSch.503a-½ gld 1853-194.-0131_a.jpgLSch.503a-½ gld 1853-194.-0131b_r.jpg

½ Gld 1853 – LSch.503§ (623)


Voorzijde:

Hoofd naar rechts, waaronder de naam van de graveur I. P. S. Omschrift: WILLEM III KONING DER NED. G.H.V.L.

Keerzijde:

Gekroond Nederlands wapen tussen waardeaanduiding ½G, het jaartal tussen twee punten. Onder het wapen 50 C.
Omschrift: MUNT VAN HET KONINGRYK DER NEDERLANDEN.

Bijzonderheid:

Zie achtergrond informatie "½ gulden zonder overslag"!

Variant:

LSch.503a (623a): Variant over ouder jaar 184. R2

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

LSch:
503
Sch:
(623)
Jaartal:
1853
Materiaal:
Zilver
Gehalte:
945/1000
Streefgewicht:
5 g
Diameter:
22 mm
Rand:
kartelrand
Muntteken:
mercuriusstaf
Muntmeesterteken:
zwaard
Medailleur:
J.P. Schouberg
Slagaantal:
1.711 stuks
Zeldzaamheid:
R2

½ Gulden, algemene omschrijving
Zilvergehalte 945/1000; netto/bruto gewicht 4,725 / 5,000 g

mmt. zwaard

Bij het vervaardigen van de stempels voor de halve guldens Willem II zijn er moederstempels vervaardigd waarbij de laatste twee cijfers zijn verwijderd. Deze stempels werden gebruikt ter vervaardiging van moederstempels met latere jaartallen onder koning Willem III. (Zie ook: De muntslag ten tijde van Koning Willem II). Dit verklaart de varianten in de positionering van de laatste twee cijfers in de jaartallen. Bij de grotere slagaantallen zal zich dit dus vaker voordoen.

Met de vermelding ‘over ouder jaar’ wordt bedoeld dat duidelijk zichtbaar een of beiden van de laatste twee cijfers gewijzigd zijn.

Muntslag Koning WII ½ gulden copy.png

De ½ gulden zonder overslag roept bij mij vraagtekens op. Bij onderzoek aan de hand van scherpe en uit te vergroten foto's van ½ guldens 1853 blijkt elke keer onder de 5 het vermoeden van een 4 te zien. Een verklaring zou kunnen zijn dat toen koning Willem III de 's Rijks Munt zou bezoeken er in allerijl nog een stempel 1853 is vervaardigd waarbij een oude keerzijde stempel is gebruikt van Willem II. Gezien de oplage van 1711 stuks en dat de exemplaren in aanwezigheid van de koning zijn geslagen is het zeer onwaarschijnlijk dat er meerdere stempels zijn aangemaakt.

Bij de veiling van Coin Investment 2001, nr. 953 heeft zich echter een exemplaar zonder overslag voorgedaan (zie foto's hierboven van LSch.503§ (623). Ditzelfde stuk is onlangs ter volledigheid opgenomen in de catalogus veiling Künker / Laurens Schulman b.v. 393 Osnabrück 27/28 september 2023, kavel 3528. Het stuk is niet ter veiling gebracht omdat er duidelijk te zien was dat de 3 in het jaartal gemanipuleerd was.
Dit exemplaar is onlangs nogmaals grondig onderzocht door het Rijks Museum (zie foto's hieronder) en er is geconstateerd dat de 3 van het jaartal niet is meegeslagen maar later op de munt is aangebracht. Het betreft dus een vervalst exemplaar.

De vraag blijft dus nog steeds bestaan of er een exemplaar zonder overslag bestaat.

1853_halve_gulden_vals

Foto: Rijks Museum Amsterdam.