LSch.505 (625)-½ gld 1858_a WHC0687.jpgLSch.505 (625)-½ gld 1858_r WHC0688.jpgLSch.505a-½ gulden 1858 hoge 5_r.jpgLSch.505c-½-gulden-lage 8-HNM-06384b_r.jpg
LSch.505 (625)-½ gld 1858_a WHC0687.jpgLSch.505 (625)-½ gld 1858_r WHC0688.jpgLSch.505a-½ gulden 1858 hoge 5_r.jpgLSch.505c-½-gulden-lage 8-HNM-06384b_r.jpg

½ Gld 1858 – LSch.505 (625)


Voorzijde:

Hoofd naar rechts, waaronder de naam van de graveur I. P. S. Omschrift: WILLEM III KONING DER NED. G.H.V.L.

Keerzijde:

Gekroond Nederlands wapen tussen waardeaanduiding ½G, het jaartal tussen twee punten. Onder het wapen 50 C.
Omschrift: MUNT VAN HET KONINGRYK DER NEDERLANDEN.

Varianten:

LSch.505a (625b): de 5 hoger geplaatst

LSch.505b (625a): de 5 lager geplaatst

LSch.505c (-): de laatste 8 van het jaartal lager geplaatst

LSch.505d (-): over 1848

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

LSch:
505
Sch:
(625)
Jaartal:
1858
Materiaal:
Zilver
Gehalte:
945/1000
Streefgewicht:
5 g
Diameter:
22 mm
Rand:
kartelrand
Muntteken:
mercuriusstaf
Muntmeesterteken:
zwaard
Medailleur:
J.P. Schouberg
Slagaantal:
7.604.462

½ Gulden, algemene omschrijving
Zilvergehalte 945/1000; netto/bruto gewicht 4,725 / 5,000 g

mmt. zwaard

Bij het vervaardigen van de stempels voor de halve guldens Willem II zijn er moederstempels vervaardigd waarbij de laatste twee cijfers zijn verwijderd. Deze stempels werden gebruikt ter vervaardiging van moederstempels met latere jaartallen onder koning Willem III. (Zie ook: De muntslag ten tijde van Koning Willem II). Dit verklaart de varianten in de positionering van de laatste twee cijfers in de jaartallen. Bij de grotere slagaantallen zal zich dit dus vaker voordoen.

Met de vermelding ‘over ouder jaar’ wordt bedoeld dat duidelijk zichtbaar een of beiden van de laatste twee cijfers gewijzigd zijn.

Muntslag Koning WII ½ gulden copy.png