LSch.628-10-gulden-1895 : 91-Laurens-Schulman_aLSch.628-10-gulden-1895 : 91-Laurens-Schulman_r
LSch.628-10-gulden-1895 : 91-Laurens-Schulman_aLSch.628-10-gulden-1895 : 91-Laurens-Schulman_r

10 Gld 1895/91 – LSch.628 (741a)


Voorzijde:

Jong hoofd naar links met loshangend haar en parelsnoer. Omschrift: ★ GOD ZIJ MET ONS ★ / KONINGIN WILHELMINA

Keerzijde:

Gekroond rijkswapen tussen waardeaanduiding 10G waaronder het jaartal. Omschrift: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN

Bijzonderheid:

Dit jaartal komt vermoedelijk alleen als overslag voor. In rood of geel goud geslagen.

Volgens het Algemeen Verslag van het Munt-College 1895 zijn hiervoor 1 voorzijde- en 2 keerzijde-stempels aangemaakt.

Navigeer het tab menu voor meer informatie ↓

LSch:
628
Sch:
741a
Jaartal:
1895/91
Type:
Type I
Materiaal:
Goud
Streefgewicht:
6,72 g.
Diameter:
22,5 mm.
Rand:
kartelrand
Muntteken:
mercuriusstaf
Muntmeesterteken:
hellebaard
Medailleur:
W.J. Schammer
Slagaantal:
149 stuks
Zeldzaamheid:
R3
Collectie:
NNC

10 Gulden, algemene omschrijving
Goudgehalte 900/1000; netto/bruto gewicht 6.048 / 6.72 g.

Type I: ‘Hangend haar’. Fijne kartelrand. Mmt. grote hellebaard.

Type II: ‘Kroningstype’. Grove kartelrand. Mmt. kleine hellebaard.

Type III: ‘Hermelijnen mantel’. Mmt. zeepaard. Keerzijde het bij Koninklijk Besluit van 10 juli 1907 vastgestelde verbeterde rijkswapen

Een interessant artikel over het ontstaan van de beeldenaar met de Hermelijnen mantel kunt u lezen in het JMP 1987: Een vorstin in Hermelijn door Ir. F. Sevenhuijsen / Ir. J.A. Sevenhuijsen

Type IV: ‘Ouder hoofd’. Mmt. zeepaard.

Bij de gouden tientjes vanaf Willem I was het de bedoeling om het portret bij elke vorst te spiegelen. Bij de zilveren munten was dit dan steeds in tegengestelde richting. Omdat de beeldenaar van het 10 Guldenstuk van Willem III (abusievelijk) naar rechts geplaatst was heeft men bij Type I van Wilhelmina het portret naar links geplaatst en de beeldenaar dus omgekeerd. Echter vanaf Type II heeft men het hoofd toch weer naar rechts geplaatst om op die manier de oorspronkelijke bedoelde wisseling in ere te herstellen.